Het begin

In 1916 heeft Dr. Ir. Cornelis Lely het plan opgesteld voor de inpoldering van de Zuiderzee. Het winnen van landbouwgrond was de voornaamste reden. Men sprak toen ook wel over het ontwikkelen van "nieuw" land. De plannen zijn in 1918 aangenomen door het parlement. Maar alvorens men kon overgaan tot daadwerkelijk de uitvoering moest eerst het bestaande land, ook wel het "oude" land goed in kaar gebracht worden. Het oude land grensde aan de Zuiderzee met als belangrijke vissersplaatsen Harderwijk, Elburg, Enkhuizen en Kampen. Vervolgens is men eerst begonnen met het afsluiten van de Zuiderzee door middel van de Afsluitdijk. In1920 is men hiermee begonnen en 12 jaar laten werd door prinses Juliana het laatste gat gesloten. Het IJsselmeer was hiermee een feit.

De volgende stap was de ontwikkeling van de polders die in het plan van Dr. Ir. Cornelis Lely waren opgenomen. Men sprak over de vier IJsselmeerpolders (Wieringermeer, Noordoostpolder, Noordelijk en Zuidelijk Flevoland en de Markerwaard). Het voordeel van dit nieuwe land is dat je het bijna helemaal zelf kunt inrichten. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met bestaande dorpen, rivieren, bossen of meren. Een polder kan dus op de tekentafel worden ontworpen en ingericht. Zo zijn de IJsselmeerpolders, in samenspraak met een hoop deskundigen, dan ook ontstaan.

De vier IJsselmeerpolders

De landschappen van de IJsselmeerpolders zijn door mensen gevormd, de natuur heeft geen "inspraak" gehad. Dat betekent niet dat alle polders er hetzelfde uitzien. Men had bij de drooglegging van elke polder telkens andere plannen met de grond.

De Wieringermeer en de Noordoostpolder waren vooral bedoeld voor landbouw. Het verbouwen van gewassen voor de voedselvoorziening was namelijk erg belangrijk. Men besloot slechts bomen te planten op de onvruchtbare grond en langs de wegen. De dorpen lagen verspreid over de polder en op niet al te grote afstand van elkaar.

De Noordoostpolder was zonder randmeren tegen het vasteland aangelegd terwijl deze polder in het oostelijk gedeelte op een halve meter beneden NAP "Normaal Amsterdams Peil" ligt, bij Urk zelfs tot vierenhalve meter beneden NAP. Na de drooglegging merkte men dat het grondwaterpeil in het noorden van Overijssel daalde. Het water stroomde ondergronds weg naar de polder en het aangrenzende land verdroogde. Tot op de dag van vandaag is dat nog altijd een probleem. Men leerde dat het dus beter is om tussen het nieuwe en oude land een randmeer te laten. Bij de nieuwste polders is dat dan ook direct toegepast.

Na de tweede Wereldoorlog stond de inpoldering van het gebied ten zuiden van de Noordoostpolder op het programma. Men is begonnen met de drooglegging van Oostelijk Flevoland. Door de ervaring van de Noordoostpolder werd gaande weg de bestemming van het land aangepast. Het winnen van landbouwgrond was inmiddels niet meer de enige reden. Men zocht ook naar ruimte voor vestiging en uitbreiding van industrie, bouwen van woningen voor mensen uit de grote steden en voor natuur- en recreatiegebieden. Dit resulteerde in een verhouding dat driekwart van Noordelijk Flevoland bestemd werd voor de landbouw. De gevolgen van deze bestemmingswijzigingen zijn nu nog altijd duidelijk te zien in het landschap. In de nieuwste polders zijn veel bossen en natuurgebieden. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Harderbos en het Spijk- en Bremerbergbos.

   

Volkslied

De toepasselijke tekst is geschreven door Mak Zeiler, de muziek is van Riemer van der Meulen.

Het Flevolands Volkslied

Waar wij steden doen verrijzen
op de bodem van de zee,
onder Hollands wolkenhemel
tellen wij als twaalfde mee.
Een provincie die er wezen mag,
jongste stukje Nederland.
Waar het fijn is om te wonen,
mijn geliefde Flevoland!

 

Land gemaakt door mensenhanden,
vol vertrouwen en met kracht.
Waar de zee werd teruggedrongen
die zoveel verschrikking bracht.
Een provincie die er wezen mag,
jongste stukje Nederland.
Waar het fijn is om te werken,
mijn geliefde Flevoland!

 

De natuur laat zich hier gelden
dieren kiezen nest of hol.
En de wijde vergezichten
stemmen ons zo vreugdevol.
Een provincie die er wezen mag,
jongste stukje Nederland.
Waar het fijn is om te leven,
mijn geliefde Flevoland!